О не! Къде е JavaScript? Вашият браузър не е включил JavaScript или не го поддържа. Моля включете JavaScript, за да виждате страницата правилно или обновете браузъра си до такъв, който да поддържа JavaScript.
Уважаеми посетители,
Не знаем дали нуждата или любопитство Ви направи наши гости, но тъй като вече сте такива,
Ви поздравяваме с “ДОБРЕ ДОШЛИ” и Ви информираме за екипа и дейността ни
 
Дейност
 
“Медицински център МБАЛ-Шумен “ ЕООД е базиран в Терапевтичния блок на “Многопрофилна Болница за Активно Лечение”-гр.Шумен АД. В кабинетите на центъра работят висококвалифицирани лекари-специалисти, в много тясна колаборация със специалистите от болницата. На територията на лечебното заведение се извършват здравно-промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика; очакванията и нуждите на населението в региона.

В центъра по договор с НЗОК и всички Доброволнни Здравно Застрахователни Компании се осъществяват:
 
ЕХОГРАФИЯ НА ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ТЕСТ С НАТОВАРВАНЕ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА С МОДЕРНА ВИДЕО-ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА
ПЪЛНАТА ГАМА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
Всички дейности в кабинетите и лабораториите на центъра се осъществяват съгласно изискванията и документите по НРД. Извършват се и платени услуги по желание на пациента. 
 
КОЛЕКТИВЪТ НА ЦЕНТЪРА ЖЕЛАЕ ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ХИПОКРАТ.