ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЗДРАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ,  ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ В 

МЦ „МБАЛ – ШУМЕН” ЕООД

 

 

 

 

 

ВИД НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ:

ЦЕНИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК

(ЛВ.)

Първичен преглед

Вторичен преглед

 

1

Преглед по повод остри заболявания и с хронични неподлежащи на диспансерно наблюдение

 

19,00

 

 9,50

 

2

Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18г. при специалист по „Педиатрия” и/или с придобита специалност „Детски болести” насочен от ОПЛ по повод остри състояния

 

19,00

 

9,50

3

Прегледи при специалисти ( „Хирургия”; „Ортопедия и травматология”), изпълняващи процедури

 

19,00

 

9,50

4

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване”

19,00

9,50

5

Специализирани  прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ

19,00

9,50

 

ДЕЙНОСТ  ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА:

1

Преглед  от ЛКК

5,50

2

Прегледи за подготовка за ЛКК или за ТЕЛК

5,50

 

ВИСОКО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

Диагностична горна и долна ендоскопия

21,40

2

Диагностика и терапевтична пункция на стави

17,44

3

Ехографско изследване на стави при деца

17,66

4

Вагинотомия

8,56

5

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

40,77

6

Трансфонтанелна ехография

17,44

7

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

13,91

8

Инцизия на гръдна жлеза

16,05

9

Вземане на биопсичен материал от гърда

13,91

10

Ехокардиография

22,79

11

Сърдечно – съдов тест с натоварване

20,12

12

Хистеросалпингография

21,60

13

Интравенозна холангиография

21,60

14

Венозна урография

21,60

15

Ехография на млечна жлеза

13,77

16

Компютърна аксиална или спирална томография

76,94