Новини

1.07.2014 г.

Медицински Център МБАЛ Шумен сключи договор с РЗОК за пакет "Образна диагностика", който включва Компютърна томография със спирален томограф, дигитални рентгенови графии и ехографии. Рентгеновите изследвания зе извършват на територията на Рентгеново Отделение в МБАЛ Шумен, което се намира на приземния етаж на Хирургически блок. Работят рентгенолозите Д-р Аврамова и Д-р Великова всеки ден от 14.30 до 18.30 часа.

 

1.8.2013
Център за майчино и детско здраве

Центърът за майчино и детско здраве е създаден като част от структурата на МЦ-МБАЛ Шумен по проект на УНИЦЕФ България и с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция в Шумен и МБАЛ Шумен. В центъра работят квалифицирани медицински сестри и акушерки, които извършват домашни посещения на бременни жени и родители на деца от 0 до 3 години за предоставяне на съвети, консултации, насоки и подкрепа за грижа и възпитание на малките деца. На тел. 054/99 41 64 може да се свържете с екипа на центъра и да си уговорите домашно посещение. Домашни посещения се извършват на територията на цялата област Шумен. Предоставяните услуги са напълно безплатни за семействата.
За контакти - тел. 054/99 41 64

24.10.2011
Медицински център "Мбал-Шумен" ООД разполага с високо-квалифицирани специалисти във всички области на медицината, модерна рентгенова, ехографска и лабораторна апаратура. Предлага оферта за сключване на договори с предприятия и доброволни здравноосигурителни фондове за извършване на пълни годишни профилактични прегледи на служители и работници в най-удобното за тях време.
За контакти - Управител на МЦ

01.08.2011
В Медицински център "Мбал-Шумен" ООД ще работят още двама ревматолози. Д-р Стоян Тодоров и Д-р Вяра Симеонова

01.04.2011
През април предстои стартирането на платен прием на началниците на отделения по следния график:
Д-р Домусчиев - Понеделник, Каб.Но.3,от 11.00ч. до 13.00ч.
Д-р Загорчев - Сряда, Каб.Но.6, от 12.00ч. до 14.00ч.
Д-р Петров - Вторник, Каб.Но.6, от 12.00 до 14.00ч.
Д-р Бъчваров - Четвъртък, Каб.Но.12, от 11.00ч. до 13.00ч.
Д-р Обретенов - Понеделник, Каб.Но.12, от 11.00ч. до 13.00ч.
Д-р Костова - Сряда, Каб.Но.19, от 12.00ч. до 14.00ч.
Д-р Пеев - Вторник, Каб.Но.12, от 12.00ч. до 14.00ч.

01.04.2011
Медицински център "Мбал-Шумен" ООД има сключен договор с РЗОК за пакет физиотерапия

01.01.2011
Модерен рентгенов апарат и скенер - всички видове изследвания с направления, карти от ДЗОФ, платени;

01.01.2011
Медицински център "МБАЛ-Шумен" ЕООД има сключени договори за прегледи и изследвания на пациенти притежаващи карти издадени от Доброволни здравноосигурителни фондове (ДЗОФ):
"Дженерали Закрила ЗО" АД
ОЗОФ "Доверие" АД
ЗОК "България Здраве" АД
ЗОД "Булстрад Здраве" АД
"Евроинс- здравно осигуряване" ЕАД
ЗОК "Надежда" АД
"Здравноосигурителен институт" АД
"Токуда Здравноосигурителен фонд" АД
ЗОФ "Медико - 21" АД
ЗОФ "ДаллБогг: живот и здраве" ЕАД
"ДОМ-Здраве" АД
"Здравноосигурителна компания ЦКБ" ЕАД
ЗОФ "Вайс Медика" АД

13.08.2010
Ортопед Д-р Валентин Димитров извършва ехографска диагностика (ултразвук) на тазобедрена става на деца за откриване на вродена луксация

13.08.2010
Гастроентеролог Д-р Георги Иванов извършва ендоскопски изследвания на стомах и дебело черво с пълна анестезия (упойка) по желание на пациента.