Карта

ул. Васил Априлов 63, Шумен - 054 879 188
(намираме се непосредствено до основната сграда на многопрофилна билница за активно лечение - Шумен АД)

За контакти:

Управител
Касиер-счетоводител
Регистратура
054/ 879 188

Е-мейл: mcmbal@dir.bg
За реклама: mbal.reklama@gmail.com