Гастроентерология

Д-р Георги Иванов

Кабинет Но. 9 (при необходимост с-р на МБАЛ Шумен АД)

РАБОТИ С МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ВИДЕО-ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА - OLYMPUS EXERA II CV-180 ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА. ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ, ЕНДОСКОПСКИ И ЕХОГРАФСКИ БЕЗКРЪВНИ ОПЕРАТИВНИ И ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ С ИЛИ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА CD или DVD

Висикоспециализирани медицински дейности: ендоскопско изследванена горен и долен гастроентестинален тракт
- езофагогастродолденоскопия
- колоноскопия
- сигмоудоскопия

телефон за връзка: 0888 394 446

Работно време:

Понеделник - от 14.00ч. до 15.30ч.
Вторник - от 14.00ч. до 15.30ч.
Сряда - от 14.00ч. до 15.30ч.
Четвъртък - от 14.00ч. до 15.30ч.
Петък - от 14.00 - 15.30ч.