Ортопедия и травматология

Д-р Красимир Иванов
лекар в отделение по ортопедия и травматология - МБАЛ "Шумен" АД

Кабинет Но. 6

телефон за връзка: 0898 660 107

Работно време:

Понеделник - от 12.00ч. до 16.00ч.
Четвъртък - от 16.00ч. до 17.30ч.

Специализирана платена ЛКК
Четвъртък : от 14.00ч. до 16.00ч.
Председател: Д-р Красимир Иванов
Членове:
Д-р Валентин Димитров - на четни дати
Д-р Милен Димитров - на нечетни дати