Неврология

Д-р Николай Славчев

Кабинет Но. 12

телефон за връзка: 0887 002 281

Работно време:

Вторник - от 9.00ч. до 12.00ч.
Сряда - от 8.00ч. до 12.00ч.

Д-р Илиян Казаков

Кабинет Но. 2

1988г. МУ Варна - магистър по медицина
1994г. МУ София - специализация по нервни болести
2000г. УСБАЛНП "Св.Наум" - курс по невровегетативна диагностика в професионалната патология
2003г. и 2010г. УМБАЛ "Царица Йоана" София - Електромиография
Тематични курсове на обучение МУ София; 2000г. Клинична неврофизиология; 1999г. - Епилепсия 1998г. Спешна неврология 1996г. Вертеброгенни заболявания на нервната система

телефон за връзка: 0888 399 186

Работно време:

Понеделник - от 8.00ч. до 14.00ч.
Вторник - от 9.00ч. до 15.00ч.
Сряда - от 8.00ч. до 14.00ч.
Четвъртък - от 8.00ч. до 14.00ч.
Петък - от 9.00ч. до 15.00ч.

Д-р Моника Помакова
ординатор в отделение по неврология- МБАЛ "Шумен" АД

Кабинет Но. 10

1990г. МУ Варна - Магистър по медицина
1996г. МУ София - специализация по Нервни болести
2007г. МУ София - Енцефалография сертификат за високоспециализирана дейност

 

телефон за връзка: 0897 806 198

Работно време:

Вторник - от 15.00ч. до 18.00ч. ; ЛКК от 14.00ч. - 15.00ч.
Петък - от 15.00ч. до 19.00ч.
; ЛКК от 14.00ч. - 15.00ч.