Инфекциозни болести

Д-р Албена Костова
ординатор и ръководител на отделение по инфекциозни болести- МБАЛ "Шумен" АД

Кабинет Но. 19

1998г. МУ Варна - магистър по медицина
1994г. МУ Варна - специализация по инфекциозни болести

телефон за връзка: 0888 304 579

Работно време:

Вторник - от 14.00ч. до 15.00ч.
Четвъртък - от 14.00ч. до 15.00ч.

Д-р Валя Стойчева

Кабинет Но. 19

телефон за връзка: 0889 681 021

Работно време:

Понеделник - от 14.00ч. до 15.00ч.
Петък - от 14.00ч. до 15.00ч.