Кардиология

Д-р Петкана Петрова

Д-р Петкана Петрова

Кабинет Но. 11

Високоспециализирани медицински дейности:
- ехокардиография
- сърдечно-съдов тест с натоварване

телефон за връзка: 0888 284 717

Работно време:
Вторник - от 15.00ч. до 17.30ч.
Четвъртък - 15.00ч. - 17.00ч.