Уважаеми посетители,

Не знаем дали нуждата или любопитство Ви направи наши гости, но тъй като вече сте такива, Ви поздравяваме с “ДОБРЕ ДОШЛИ” и Ви информираме за екипа и дейността ни

Весели Празници!

Дейност

“Медицински център МБАЛ-Шумен “ ЕООД е базиран в Терапевтичния блок на “Многопрофилна Болница за Активно Лечение”-гр.Шумен АД. В кабинетите на центъра работят висококвалифицирани лекари-специалисти, в много тясна колаборация със специалистите от болницата. На територията на лечебното заведение се извършват здравно-промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика; очакванията и нуждите на населението в региона.
В центъра по договор с НЗОК и всички Доброволнни Здравно Застрахователни Компании се осъществяват:

  • ЕХОГРАФИЯ НА ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ
  • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
  • СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ТЕСТ С НАТОВАРВАНЕ
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА С МОДЕРНА ВИДЕО-ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА
  • ПЪЛНАТА ГАМА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Всички дейности в кабинетите и лабораториите на центъра се осъществяват съгласно изискванията и документите по НРД. Извършват се и платени услуги по желание на пациента. 
КОЛЕКТИВЪТ НА ЦЕНТЪРА ЖЕЛАЕ ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ХИПОКРАТ.